Waarom een aankoopmakelaar

Als koper van een recreatiewoning hebt u met andere zaken te maken dan de standaard zaken bij de aankoop van een reguliere woning. Denk hierbij aan parklasten, parkreglement, bijkomende kosten, aanbiedingsplicht, eventuele permanente bewoning, bouwkundige staat, rechten van buren en vele andere zaken.

Alles is anders dan bij uw eigen woning

Ook het fiscale aspect is geheel anders dan bij een reguliere woning. Waar kunt u terecht voor financiering en is er sprake van hypotheekrenteaftrek? Is het huur- of koopgrond en welke gevolgen heeft dat als u weer wenst te verkopen? Als u bijv. geen recht van opstal heeft gesloten bij huurgrond, kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan bij verkoop of doorverkoop aan het park.

De contracten

Een niet te verwaarlozen aspect is het parkreglement. Hierin kunnen venijnige speerpunten staan: niet alleen welke rechten en plichten u als gebruiker van het park heeft, maar ook bijv. of verhuur is toegestaan, wat er onder recreëren wordt verstaan, of bezoekers moeten betalen voor hun bezoek, wat voor regels er gelden bij eventuele verkoop, etc.. Zaken waar u zich bewust van moet zijn voordat u tot de aankoop van een recreatiewoning overgaat.

Inzicht in de kosten

Het belangrijkste aandachtspunt is inzicht krijgen in alle kosten. Als u hier geen ervaring mee hebt, komt u zeker voor verrassingen te staan als u eenmaal eigenaar van de recreatiewoning bent. Besef dat een verkoopmakelaar of verkoper er is voor de belangen van de verkopende partij en niet voor u als koper. De verkoopmakelaar wordt immers betaald door de verkoper.
De verkoper heeft wel een meldplicht, maar als koper heeft u een onderzoeksplicht. Met andere woorden; als er achteraf zaken zijn die u had kunnen weten (bijv. bouwkundige gebreken, recht van de buren om over uw grond te gaan, aanbiedingsplicht bij verkoop, etc.) en u heeft hier geen onderzoek naar gedaan of laten doen, dan heeft u geen rechtsmiddel om die zaken ongedaan te maken of om de geleden schade te kunnen verhalen.

Aankoopbegeleiding, deskundige hulp bij aankoop van een recreatiewoning

Als u goed voorbereid tot de aankoop van een recreatiewoning over wilt gaan, is het belangrijk deels of volledig deskundige hulp in te schakelen. Uiteraard kunt u ook alle informatie bij ons vinden als u desondanks toch graag alles zelf wenst te doen. Kijk vooral eens bij de ‘11 meest gemaakte fouten’ bij zelf aankopen.
Omdat er allerlei zeer persoonlijke aspecten bij het kopen van een recreatiewoning komen kijken en de inhoud van contracten en reglementen enorm kan verschillen, is het belangrijk de consequenties goed te laten beoordelen door een expert. Ons advies is: koop altijd samen met een expert.
Vakantiehuiswinkel heeft makelaars geselecteerd die gespecialiseerd zijn in aan- en verkoop van recreatiewoningen. Deze makelaars werken tegen 100% transparante, duidelijk vooraf afgesproken tarieven en bieden aankoopbegeleiding aan voor iedereen die overweegt een recreatiewoning aan te schaffen.

Prijsonderhandeling: de vraagprijs is vaak te hoog

De recreatiewoningmarkt is een markt waarin de prijzen sedert 2015 stijgen. Op basis van de juiste argumentatie (marktkennis) kunnen deze gespecialiseerde makelaars desalniettemin vaak voor u een flinke korting op de aankoopprijs bedingen, niet alleen op de woning, maar ook op de kavel en andere zaken. Vergeet niet dat de waarde van de woning mede wordt bepaald door onderliggende contracten van vaak meer dan 100 pagina’s.
Vakantiehuiswinkel werkt uitsluitend samen met gespecialiseerde makelaars in tweede woningen. Zo heeft u 100% zekerheid op een uitstekende dienstverlening waarbij alleen uw belang wordt behartigd. Wilt u de juiste recreatiewoning kopen, risico’s en vervelende verrassingen voorkomen, kies dan voor aankoopbegeleiding door een makelaar.

Rubriek
Aankopen