Disclaimer

De website van Vakantiehuiswinkel.nl is eigendom van Vakantiehuiswinkel bv.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Juistheid en beschikbaarheid

Doordat veel content van derden komt kan niet worden ingestaan voor de juistheid of beschikbaarheid. Wijzigingen aan de site en plaatsingen kunnen te allen tijde worden aangebracht. Vakantiehuiswinkel bv is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Samenwerkingen met partners en/of doorverwijzingen naar websites daarvan vallen niet onder de verantwoording van Vakantiehuiswinkel bv. Ondanks dat Vakantiehuiswinkel.nl hoge eisen stelt aan samenwerkingen met derden en de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, de producten/diensten en de uitvoer ervan.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Vakantiehuiswinkel bv worden onderhouden wordt afgewezen. Daarnaast sluit Vakantiehuiswinkel bv elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met onze website.

Disclaimer