Wees verstandig

Een aankoopmakelaar weet wat er bij het aankopen van een recreatiewoning komt kijken

Het is niet te vergelijken met de aankoop van een eerste woning. Zowel de verplichtingen welke u aangaat als de afhandeling van mogelijke gebreken zijn totaal verschillend. Daarnaast zijn zowel de juridische, fiscale en notariële afhandeling geheel anders.

 

 

 

De aankoopmakelaar

Er is geen aftrek in box 1, huuropbrengsten zijn incl. BTW en de aankoop wellicht excl. BTW en u heeft te maken met of koop, of huur of erfpacht van de grond?  Met wie heeft u een huurovereenkomst en tegen welke kosten? Zijn deze geïndexeerd en mag u uw woning straks zomaar weer verkopen als u dit wenst?
Zomaar een aantal zaken. Wees verstandig en zorg dat u goed geïnformeerd bent. 


Onze partner Recravas.nl kan u uitgebreid adviseren bij het aankopen van een vakantiehuis.

makelaar
wat doet een aankoopmakelaar

Wat doet een aankoopmakelaar

Als koper van een recreatiewoning heeft u met andere zaken te maken dan de standaardzaken bij de aankoop van een reguliere woning. Denk hierbij aan parklasten, parkreglement, bijkomende kosten, aanbiedingsplicht, eventuele permanente bewoning, bouwkundige staat, rechten van buren en vele andere zaken.
Ook het fiscale aspect is anders dan bij een reguliere woning. Waar kunt u terecht voor financiering en is er sprake van hypotheekrenteaftrek? Is het huur- of koopgrond en welke gevolgen heeft dat als u weer wenst te verkopen? Als u bijvoorbeeld geen recht van opstal heeft gesloten bij huurgrond, kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan bij verkoop of doorverkoop aan het park. Wij proberen met onze aangesloten makelaars u hiervoor te behoeden.

De contracten

Een niet te verwaarlozen aspect is het parkreglement. Hierin kunnen venijnige punten staan: niet alleen welke rechten en plichten u als gebruiker van het park heeft, maar ook of verhuur is toegestaan en op welke manier tegen welke kosten, wat er onder recreëren wordt verstaan, of bezoekers moeten betalen voor hun bezoek en welke regels er gelden bij eventuele verkoop. Zaken waar u zich bewust van moet zijn voordat u tot de aankoop van een recreatiewoning overgaat.

de contracten
inzicht in contracten

Inzicht in de contracten

Het belangrijkste aandachtspunt is inzicht krijgen in alle kosten. Als u hier geen ervaring mee hebt komt u zeker voor verrassingen te staan als u eenmaal eigenaar van de recreatiewoning bent. Besef dat een verkoopmakelaar er is voor de belangen van de verkopende partij en niet voor u als koper.
De verkoper heeft wel een meldplicht, maar als koper heeft u een onderzoek plicht. Met andere woorden; als er achteraf zaken zijn die u had kunnen weten (bijv. bouwkundige gebreken, recht van de buren om over uw grond te gaan, aanbiedingsplicht bij verkoop) en u heeft hier geen onderzoek naar gedaan of laten doen, dan heeft u geen rechtsmiddel om de geleden schade te kunnen verhalen.

Prijsonderhandeling

De recreatiewoningmarkt is een markt waarin de prijzen sedert 2015 stijgen. Op basis van de juiste argumentatie (marktkennis) kunnen de gespecialiseerde aankoopmakelaars desalniettemin vaak voor u een flinke korting op de aankoopprijs bedingen, niet alleen op de woning, maar ook op de kavel en andere zaken. Vergeet niet dat de waarde van de woning mede wordt bepaald door onderliggende contracten van veelal meer dan 100 pagina’s.
Vakantiehuiswinkel.nl werkt uitsluitend samen met gespecialiseerde makelaars in tweede woningen. Zo heeft u 100% zekerheid op een uitstekende dienstverlening waarbij alleen uw belang wordt behartigd. Wilt u de juiste recreatiewoning kopen en risico’s en vervelende verrassingen voorkomen? Kies dan voor aankoopbegeleiding door een aankoopmakelaar.

geld