Bedenktijd bij de aankoop van een recreatiewoning

De drie dagen bedenktijd gaan in nadat een getekend exemplaar van de overeenkomst aan u is overhandigd, dus niet nadat de koopovereenkomst is ondertekend. Daarvoor heeft u, afhankelijk van de dag van ondertekening, minimaal drie en maximaal vijf dagen de tijd. Dit komt omdat er tenminste twee werkdagen in de bedenktijd moeten vallen en de bedenktijd ingaat op de dag na ondertekening door de koper.

Let op: als u om uitsluitend zakelijke redenen een recreatiewoning koopt, dus met gebruikmaking van teruggave van BTW, gelden mogelijk andere voorwaarden.

Rubriek
Aankopen
Wet en regelgeving